Quy định về chiều cao hàng hóa xếp trên xe tải

Đối với xe tải thùng hở không mui, chiều cao xếp hàng căn cử vào khối lượng hàng hóa chuyên chở của xe ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường của xe.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 18 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT, đối với xe tải thùng hở không mui, chiều cao xếp hàng căn cứ vào khối lượng hàng hóa chuyên chở của xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, cụ thể:

a) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 5 tấn trở lên: Chiều cao xếp hàng hóa không quá 4,2 mét;

b) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn: Chiều cao xếp hàng hóa không quá 3,5 mét;

c) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 2,5 tấn: Chiều cao xếp hàng hóa không quá 2,8 mét.

Khoản 2, Điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định, chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không lớn hơn 20 mét.

Khi chở hàng hoá có chiều dài lớn hơn chiều dài của thùng xe phải có báo hiệu theo quy định và phải được chằng buộc chắc chắn, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Đăng ký tư vấn
Vui lòng để lại thông tin liên hệ, Hyundai Dũng Lạc sẽ gọi lại ngay